Ikke kategoriseret

Den ekstraordinære Generalforsamling

Bestyrelsens forslag, angående nedsættelse af kontingent til kr. 1.000 pr. år for  RAB behandlere der er forsikret andet steds, og derfor ikke ønsker at være forsikringsberettiget i FRFM, og elever, blev på den Ekstraordinære Generalforsamling enstemmigt vedtaget.

Opfriskning af jeres viden om Datatilsynet

Opfriskning af jeres viden om Datatilsynet
Efter idé fra Charlotte Yde, SundhedsRådet.
For at udrydde en almindelig misforståelse: Datatilsyn og RAB har ikke noget med hinanden at gøre. Det er altså ikke kun registrerede behandlere, der skal tilmelde sig og betale til Datatilsynet. Datatilsynets regler gælder for alle danskere RAB eller ej, og reglerne er til for at beskytte vores klienters privatliv. Registrering hos datatilsynet har ikke noget at gøre med, om vi er registrerede eller ej, men alene med, hvilke oplysninger vi opbevarer. Vi skal hver især meldes til hos Datatilsynet på www.datatilsynet.dk . Det koster 2000 kr. og foregår på datatilsynets hjemmeside.

Datatilsynet kan komme på kontrolbesøg hos os, så det er vigtigt, at forklaringen til Datatilsynet om hvordan vi opbevarer de følsomme oplysninger passer til virkeligheden. Når vi registreres hos Datatilsynet, indgår vi en kontrakt med tilsynet om, hvordan vi opbevarer oplysninger, og når de kontrollerer os, undersøger de, om vi overholder den kontrakt. Datatilsynet har udarbejdet en vejledning angående sikkerhed i forbindelse med opbevaring at data. Oplysningerne skal opbevares, så andre ikke kan komme til dem, f.eks. i et aflåst skab, evt. i et rum, hvor kun vi har adgang. Hvis vi bruger pc, skal der være et kodeord, som kun vi kender for at få adgang til pc’en.
I finder alle oplysningerne på Datatilsynets hjemmeside.

http://www.datatilsynet.dk/erhverv/alternative-behandlere/

FRFM og Sundhedsrådet

FRFM er nu støttemedlem i Sundhedsrådet.

I Sundhedsstyrelsens Råd for Alternativ Behandling sidder 4 repræsentanter fra SundhedsRådet. Rådet fungerer som kontaktflad mellem alternative behandlere og Sundhedsstyrelsen

To gange årligt afholdes medlemsmøder i Århus og København, hvor medlemmer (skoler, foreninger og støtter), behandlere, studerende og andre interesserede opdateres om relevante begivenheder og ændringer i f.eks. lovgivningen.

Autoriserede sundhedspersoner og RAB

Sygeforsikringen Danmark og afregistrering

Sygeforsikringen Danmark melder ud at de autoriserede sundhedspersoner fremover skal benævnes Sundhedsautoriseret og anerkendt enten zoneterapeut eller akupunktør for at oppebære støtte fra sygeforsikringen Danmark.
Pr. 1. april skal de autoriserede sundhedspersoner bl.a. sygeplejersker og fysioterapeuter, som fejlagtigt har været RAB registreret i de forskellige KAM brancheorganisationer afregistreres. Der har hersket stor bekymring om, hvordan de så skulle opnå støtte fra “Danmark”, og der har hersket forvirring om, hvad de skal benævnes, så brugere af alternativ og komplementær behandling fortsat har let ved at finde en registreret behandler.
Nu har sygeforsikringen Danmark meldt ud at de aut. sundhedspersoner skal hedde Sundhedsautoriseret og anerkendt enten zoneterapeut eller akupunktør og opfylde gældende betingelser for andre RAB godkendte behandlere. Læs mere her (Danmarks nyhedsbrev).

Dette gælder også for massageterapeuter.

 

Scroll to Top