FRFM og Sundhedsrådet

FRFM er nu støttemedlem i Sundhedsrådet.

I Sundhedsstyrelsens Råd for Alternativ Behandling sidder 4 repræsentanter fra SundhedsRådet. Rådet fungerer som kontaktflad mellem alternative behandlere og Sundhedsstyrelsen

To gange årligt afholdes medlemsmøder i Århus og København, hvor medlemmer (skoler, foreninger og støtter), behandlere, studerende og andre interesserede opdateres om relevante begivenheder og ændringer i f.eks. lovgivningen.

FRFM og Sundhedsrådet Read More »

Autoriserede sundhedspersoner og RAB

Sygeforsikringen Danmark og afregistrering

Sygeforsikringen Danmark melder ud at de autoriserede sundhedspersoner fremover skal benævnes Sundhedsautoriseret og anerkendt enten zoneterapeut eller akupunktør for at oppebære støtte fra sygeforsikringen Danmark.
Pr. 1. april skal de autoriserede sundhedspersoner bl.a. sygeplejersker og fysioterapeuter, som fejlagtigt har været RAB registreret i de forskellige KAM brancheorganisationer afregistreres. Der har hersket stor bekymring om, hvordan de så skulle opnå støtte fra “Danmark”, og der har hersket forvirring om, hvad de skal benævnes, så brugere af alternativ og komplementær behandling fortsat har let ved at finde en registreret behandler.
Nu har sygeforsikringen Danmark meldt ud at de aut. sundhedspersoner skal hedde Sundhedsautoriseret og anerkendt enten zoneterapeut eller akupunktør og opfylde gældende betingelser for andre RAB godkendte behandlere. Læs mere her (Danmarks nyhedsbrev).

Dette gælder også for massageterapeuter.

 

Autoriserede sundhedspersoner og RAB Read More »

Uddannelseskrav og RAB registrering

Seneste nyt fra Sundhedsstyrelsen:

Den 27. august kom der svar til de fire organisationer for autoriserede sundhedspersoner, som havde klaget over, at de ikke længere kunne være RAB-registrerede.

SST meddeler, at loven om RAB hele tiden har sagt, at disse ikke kan være RAB-registrerede, og at klager over dem skal gå til Patientombuddet.
Desuden nævnes det, at det kan være fornuftigt for autoriserede sundhedspersoner, der udfører alternativ behandling, at melde sig ind i en brancheforening, hvis faglige og etiske regler så vil sikre at behandlingen er forsvarlig.
Et vigtigt punkt i klagen var, at forsikringsselskaberne kræver RAB registrering for deres ansatte, derfor ville de fires medlemmer være udelukket fra disse job. SST foreslår, at massørernes foreninger griber fat i forsikringsselskaberne for at få dem til at ændre praksis, så de i stedet kræver medlemskab af en brancheforening.

Det bliver så det næste skridt.

 

Uddannelseskrav og RAB registrering Read More »

Opslagstavle til gode tilbud til og fra massører

Opslagstavle til gode tilbud til – og fra – massører.

Barselsvikariat til DELTA, Hørsholm

Da vores gode massør Lisbeth skal på barsel, søger vi en vikar. Vikariatet løber ca. fra den 17. maj 2017 til 1. februar 2018, måske længere.

Massagen foregår 1 dag om ugen og i øjeblikket er det tirsdag, men det kan sagtens være en anden dag.

Dette er en ordning der er 100% medarbejder betalt. DELTA stiller et lokale og en massagebænk til rådighed.

Arbejdsstedet er DELTA, Venlighedsvej 4, 2970 Hørsholm

For flere oplysninger er du velkommen til at kontakte Helle Würtzen, 4262 7112,hbw@force.dk

Vi håber, du vil hjælpe os af med de ømme muskler.

Med venlig hilsen

Helle Birgitte Würtzen 

Direktionssekretær
Direktionssekretariat

FORCE Technology
Park Allé 345 
2605 Brøndby

Tlf: 43 25 00 00
Direkte: 43 25 12 03
Skype for Business: hbw@forcetechnology.com
Fax: 43 25 00 10
e-mail: 
hbw@force.dk
www: 
forcetechnology.com

——————————————————————————————————————————————-


TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE ØNSKES PÅ IGANGVÆRENDE KLINIK I SLAGELSE CENTRUM.

Der er tale om udlejning af 1-2 gode lyse og nyistandsatte lokaler på en velfungerende klinik gennem 17 år, hvor jeg selv har arbejdet som statsaut. fodterapeut. Jeg ønsker nu at opstarte ent tværfagligt samarbejde til gavn for begge parter. På klinikken hører gode fællesarealer med bl.a. stort venteværelse samt handicapvenlig indgang og gode parkeringsforhold.

Jeg glæder mig til at høre fra dig i håb om indledning til et godt længerevarende forhold.

Jeg kontaktes bedst på tlf. 24424748 (eller 58526616)

mvh. Gigja Boisen

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hvilke tilbud: produkter til massører. Nye eller brugte. Også ikke-materielle ydelser som hjælp med hjemmesiden,  o.s.v.

Pris:Produktet eller ydelsen skal tilbydes til en særlig fordelagtig pris til FRFM medlemmer.

Tidsbegrænset: Opslaget kan kun være på tavlen i 1 måned fra start til slut.

Hvem kan  sætte noget på opslagstavlen: Massører og firmaer, der leverer produkter og ikke-materielle ydelser til massører. Din nabo elektrikeren kan ikke sætte sin mosters sofa til salg her.

Redaktion: Bestyrelsen forbeholder sig ret til at udvælge tilbud til opslagstavlen.

Hvordan gør jeg? Mail dit opslag til sekretæren. Deadline: senest en uge før den 1. i en måned.  Du kan også sætte opslag op den 15. i måneden. Opslaget skal være på max. 3 linier og skal indeholde afsendernavn med e-mail og/eller telefon, så interesserede kan kontakte sælgeren.

Hvis det er genstande, der tilbydes, er det en god idé at have et billede parat i computeren, som kan sendes til eventuelle interesserede.

HER ER PLADS TIL OPSLAG! 

Opslagstavle til gode tilbud til og fra massører Read More »

Nordisk Brancheråd for Massage

FRFM er repræsenteret i Nordisk Brancheråd for Massage, som nu har fungeret i 12 år. Hvert år mødes repræsentanter for de nordiske lande til erfaringsudveksling og planlægning af det kommende års aktiviteter.

Vi har i tidens løb inspireret hinanden til fagpolitiske forhandlinger, oparbejdelse af en videns-database, lettelse af transfer for massører fra det ene land til det andet, massagens dag den 12. maj, med mere. Der er fremskridt i retning af at nærme sig en fælles nordisk platform for uddannelse og arbejdsforhold for massører.

Fra februar 2014 er de to danske repræsentanter i Nordisk Brancheråd: Gunna Højgaard og Ragnhild Lamp.

Læs mere: 130916 årsmøde referat  og  Statusrapport DK 2013

Nordisk Brancheråd for Massage Read More »

Scroll to Top