Den ekstraordinære Generalforsamling

Bestyrelsens forslag, angående nedsættelse af kontingent til kr. 1.000 pr. år for  RAB behandlere der er forsikret andet steds, og derfor ikke ønsker at være forsikringsberettiget i FRFM, og elever, blev på den Ekstraordinære Generalforsamling enstemmigt vedtaget.

Scroll to Top