Registreret Alternativ Behandler RAB

FRFM er godkendt af Sundhedsstyrelsen som registreringsansvarlig forening, så vores medlemmer kan blive Registrerede Alternative Behandlere. Da denne RAB-registrering indtil videre er den eneste mulige offentlige registrerings-ordning for fysiurgiske massører, har FRFM valgt at give medlemmerne denne mulighed.

Det rokker dog ikke ved, at vi fortsat arbejder på, at man som medlem på sigt kan blive myndighedsgodkendt som autoriseret Registreret Fysiurgisk Massør, som beskyttet titel.

Krav til RAB-godkendelse

Der kræves en uddannelse på minimum 660 timer i henhold til lov nr. 351 af 19. maj. 2004 om registrering af alternative behandlere, samt senere bekendtgørelser. Den seneste kan du læse her: SST bekendtgørelse okt 2012 RAB

Bekendtgørelsen fremhæver, at der er krav om tilmelding til Datatilsynet og til god klinisk praksis. Læs om kravene, før du søger RAB: RAB og momsfritagelse Det er medlemmets ansvar at skaffe den nødvendige dokumentation.

Hvis uddannelsen er sammenstykket af kurser hvis pensum FRFM ikke kender, og eventuelt er taget i udlandet eller ikke afsluttet med eksamen i de fag, hvor det kræves, tilbyder FRFM individuel eksamen (valideringseksamen).

For at bibeholde sin RAB-registrering skal man dokumentere 16 timers relevant efteruddannelse årligt, eller 48 timers efteruddannelse fordelt over 3 år. Dokumentation med timetal indsendes til sekretariatet.

Gebyr

Prisen for RAB-registrering er et engangsbeløb på 400 kr. og herefter for tiden 400 kr. årligt. Beløbet reguleres på generalforsamlingen. Det årlige beløb skal foreningen bruge til at opretholde godkendelsen til registreringen hos Sundhedsstyrelsen.

Ansøgning

Du krydser af for RAB, når du udfylder ansøgningsskema til medlemskab. Udfyld og send ansøgningsskemaet til FRFM. Relevante kursusbeviser/diplomer skal vedhæftes.

Scroll to Top