Vedtægter

Vedtægter 2013

Vedtægterne er ændret ved generalforsamlingen februar 2015 med hensyn til

§ 7 Bestyrelsen, stk. 2

Ny tekst: Bestyrelsen består af formand og kasserer samt 1-2 bestyrelsesmedlemmer og 1-2 suppleanter

Vedtaget på generalforsamlingen den 1/2 2015