Formål

Foreningens formål er beskrevet sådan i vedtægterne:

  • at organisere uddannede og studerende fysiurgiske massører i Danmark
  • at bibeholde og udvikle den faglige standard blandt medlemmerne
  • at udbrede kendskabet til massagens virkning og derigennem at fremme kendskabet til medlemmernes faglige kvaliteter og aktiviteter
  • at give medlemmerne mulighed for registrering som RAB behandler eller hvad der måtte komme af registreringer jævnfør gældende lovgivning
  • at fremme kontakt, erfaringsudveksling og samarbejde medlemmerne imellem
  • at formidle efter- og videreuddannelse, forsikrings- og andre aftaler for medlemmerne
  • at hjælpe medlemmerne med vejledning og bistand inden for deres fag generelt
  • at søge indflydelse og høringsret hos myndighederne vedrørende den fremtidige sundhedspolitik
Scroll to Top