Kontakt

Telefon
Foreningens telefonnummer: 60630321

Kontaktperson
Foreningens sekretær: Hilde Ramnefjell Dolva, 61771446, Harekrogen 6, 2740 Skovlunde

Foreningens konto
2105 6272626187

Email
info@frfm.dk