Lovpligtig efteruddannelse for RAB-registrerede

Et skridt på vejen mod harmonisering af regler for massører

Medlemmet indsender sidst på året kopier af kursusbeviser og en oversigt over kurser med titel og varighed. For tiden er RAB-registrerede medlemmer forpligtede til 16 timers efteruddannelse pr. år, dog ikke første år de er RAB-registrerede, eller 48 timer efteruddannelse i løbet af 3 år.

Et arbejdsudvalg fra FRFM og BFM har udarbejdet fælles retningslinjer for fremtidig registrering og godkendelse af efteruddannelse for RAB-registrerede medlemmer.

1  Registreringspligten
2  Læseplan
3  Kursusbevis

1  Det er pålagt enhver RAB-registreringsberettiget forening at følge § 5. stk. 4, hvorefter enhver  RAB-registreret behandler løbende skal vedligeholde og opdatere sin faglige viden.
Registrering af efteruddannelse sker inden for det fag, du arbejder med. FRFM
er en brancheforening for Fysiurgisk Massage, hvorfor der kun må registreres uddannelse og efteruddannelse inden for dette fag.

Såfremt et medlem ønsker at få godkendt efteruddannelse på et kursus i en anden behandlingsform, hvori der kan være teoretiske eller praktiske emner, der fagligt kan relatere til Fysiurgisk Massage, skal medlemmet indsende en læseplan for dette kursus, hvoraf fordelingen på teoretiske og praktiske emner fremgår.

Eks. a: Zoneterapi,  Akupunktur og Kranio- sakral terapi. Her kan den teoretiske del,
sygdomslære og anatomi/fysiologi, godkendes som efteruddannelse, men ikke den primære behandling.

Eks. b: Bevægelse (Yoga eller Gymnastik) – Afspænding eller Personlig træner, her kan undervisning i kropsholdning samt anatomi/fysiologi som baggrund for træning godkendes.

Desuden skal kursusudbyder skrive følgende oplysninger på kursusbeviset:

  • Emne
  • Dato og sted for kurset
  • Underviserens navn
  • antal timer, samt bekræfte, at indehaveren af beviset har været til stede
  • arrangørens navn/titel og hjemmeside (link)
Scroll to Top