Stærkeste RAB fællesskab til dato i RABForum

I efteråret 2019 var RAB ordningen, på tværs af behandlingsfag, under kraftig beskydning. Dette grundet meget uheldige udtalelser fra en behandler som proklamerede, at hans behandling kunne kurere kræft. I pressen førte dette til en meget ensidig dialog fra diverse lægeforeninger, politikere og læger, angående RAB ordningens manglende kvalitet.

Der var desværre ingen respons eller modsvar fra de 2 paraplyorganisationer – RABForum og Sundhedsrådet, som ellers netop har til opgave at skulle varetage RAB behandlerne og RAB foreningernes interesser.

På den baggrund valgte RAB brancheforeningerne at indkalde til et dialogmøde, brancheforeningerne imellem.

Det første møde fandt sted i midten af november 2019, hvor 2 bestyrelsesmedlemmer fra FRFM var til stede. RAB brancheforeningerne var mødt talstærkt op, idet 19 ud af 23 RAB brancheforeninger var repræsenteret. Sundhedsrådet var repræsenteret ved deres nyudnævnte formand, mens RABForum havde sendt 2 bestyrelsesmedlemmer.

Dialogmødet havde til hensigt at samle RAB brancheforeningerne under én samlet paraplyorganisation, som så skulle kunne agere (bl.a.) som:

 • et fælles talerør i forhold til pressen
 • indsamle oplysninger om nye regler vedrørende RAB ordningen, samt videresendelse af disse til RAB brancheforeningerne, og ikke mindst
 • varetage RAB ordningens ve og vel – inklusiv fornyelse af denne.

Mødet kom imidlertid også til at omhandle tidligere problematikker foreningerne imellem, og der skulle mægles en del, før processen kom på ret spor.

RABForums agenda var en fornyelse af deres organisation med ny bestyrelse for at sikre at det fremtidige arbejde med sammenlægningen kunne gå så glat så muligt. RABForum tilbød at man kunne bruge deres platform, idet nedlæggelse af såvel RABForum og Sundhedsrådet med oprettelse af en ny paraplyforening, ville medføre flere problemer, bl.a. i forhold til høringsret – hvilket begge foreninger har. Hvis man i stedet for at fortsætte i en af de eksisterende foreninger, valgte at oprette en helt ny paraplyorganisation, ja så skulle denne på ny søge om høringsret mv., og hvem ved hvordan dette ville gå. Sundhedsrådet ønskede imidlertid ikke at deltage, men resten af foreningerne enedes om at tage hjem og drøfte, hvad der var blevet diskuteret på mødet, med deres respektive bestyrelser, og efterfølgende kunne foreningerne så tage det op på deres generalforsamlinger.

Vi i FRFM syntes ideen var god, og fremlagde den derfor på generalforsamlingen i februar 2020, hvor medlemmerne tilkendegav, at bestyrelsen kunne gå videre med processen. Vi har således i år, både været repræsenteret i RABForum og i Sundhedsrådet.

Man har siden hen, på tværs af RAB-foreningerne, nedsat en arbejdsgruppe, som har til opgave at tilrettelægge de fremtidige arbejdsopgaver for RABForum, herunder nye vedtægter, håndtering af presse mv. Denne arbejdsgruppe er FRFM med i, for at sikre os størst mulig indflydelse og medbestemmelse i den videre proces.

Der er igennem processen, blevet afholdt flere Skypemøder i arbejdsgruppen, men dette satte Covid19 på hold. Fx blev flere generalforsamlinger udskudt, ligesom alle foreninger satte fuld fokus på Covid19 og dens betydning for deres medlemmer.

Fredag den 19/6 i år mødtes alle foreningerne så igen, og ved dette møde tilkendegav 13 foreninger, at de kunne bakke op om det nye og forbedrede RABForum. Flere foreninger har siden tilkendegivet, at de også ønsker at melde sig ind, mens Sundhedsrådet fortsat er afventende, det skal dog tilføjes at Sundhedsrådet nu er blevet mere positive overfor et fremtidigt samarbejde.

Hvad angår fremtiden, så er der, hvilket må forventes, stadig nogle bump på vejen, og bl.a. skal der i den nærmeste fremtid træffes en del større beslutninger, hvad angår valg af en ny bestyrelse til RABForum, der skal laves vedtægtsændringer osv., så RABForum kan blive den stærke platform, vi alle ønsker os.

Foreninger repræsenteret i RABForum, foruden FRFM er:

 • Danske Akupunktører
 • Praktiserende Akupunktører
 • BFM
 • KST (kraniosakralterapeuterne)
 • FDZ (zoneterapi)
 • ZCT (zoneterapi)
 • Kinesiologerne
 • TKZ
 • Biopater
 • Dansk behandler forbund
 • DAU
 • Kropsterapeuterne

Til sidst skal det nævnes, at RABForum allerede har blandet sig debatten, ved at kommentere på en meget kritisk artikel fra læge Peter Hokland i Videnskab.dk som var fyldt med fejl og misinformation om, hvad RAB-registreringen egentligt går ud på. RABForum var ude og svare helt konkret på denne kritik.

Link til artiklen, finder du her:

https://videnskab.dk/krop-sundhed/uddannelse-skal-dokumenteres-men-gaelder-det-ogsaa-for-alternative-behandlere

Mens link til RABForums besvarelse er at finde her.

https://mail.google.com/mail/u/1/s/?view=att&th=173387acae774eb7&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw

Det var lidt baggrundsviden om, hvad vi i bestyrelsen i FRFM i dette ”Covid19” år, har arbejdet med i forhold til at arbejde mod en fælles stærk RAB platform.

Mvh

Bestyrelsen FRFM

Scroll to Top