FRFM regelsæt, vedrørende manipulation af Columna

På baggrund af den nye lov vedrørende muligheden for at massører kan udføre manipulationer af columna, har bestyrelsen i foreningen FRFM vedtaget følgende regelsæt for medlemmer af foreningen, der ønsker at udføre manipulationer af rygsøjlen:

 

  1. Der må kun udføres manipulationer af Columna thoracalis og Columna lumbalis – ikke af Columna cervicalis
  2. Medlemmet skal have en massøruddannelse svarende til momsfritagelse og RAB niveau (660 timer)
  3. Medlemmet skal have minimum 75 timers undervisning i manipulations teknikker, og uddannelsen/kurset skal være afsluttet med en bestået eksamen og et gyldigt eksamensbevis
  4. Undervisningen i teknikkerne skal være varetaget af en færdiguddannet kiropraktor, osteopat og/eller fysioterapeut med særligt kendskab til manipulationsteknikker.
  5. Undervisning og udførelse af manipulation skal stå mål med hinanden, på den måde at forstå at undervisning og udførelse hænger sammen = når man manipulerer med Columna lumbalis, er man blevet undervist i manipulation af Columna lumbalis.

 

Grundene til denne indskærpelse fra foreningens side skyldes en lang række faktorer, men selvfølgeligt først og fremmest hensynet til klienten. Klienten skal være i sikre faglige hænder, og da manipulation af columna er en risikobetonet behandlingsmåde, med svære skader til følge ved fejlbehandling, er det ikke nok for foreningen at medlemmet har taget et ”weekendkursus”. Ydermere skal vi som massører tænke på, at de fleste af vores klienter kommer til os med forventningen om massage og ikke manipulation. Vi skal således altid have vores klienters accept før vi foretager en manipulation, hvilket stiller krav til os som behandlere, også hvad angår vores dialog med vores klienter.

 

Ydermere er vi som massører ikke som udgangspunkt eksperter i manipulationsteknikker, og det vil derfor være sværere for såvel bestyrelsen (der jo består af massører) som Etisk Råd, at vurdere hvorvidt vores medlem har overholdt de etiske og faglige regler, såfremt en klient skulle henvende sig til foreningen med en klage. Dette kan i sidste ende have betydning for om vores forsikring vil dække en eventuel skade påført at vores medlem, noget der kan have økonomisk ruin til følge – en skade på rygsøjlen kan have både personlige som økonomiske meget store omkostninger.

 

Når dette er sagt, så vil FRFM understrege, at vi har valgt at gå proaktivt ind i den nye lov, på den måde at forstå, at opfylder du gældende regelsæt, skitseret i vedhæftede brev, ja så føler foreningen sig tryg ved dit virke, indtil andet er bevist.

 

Foreningens regelsæt er bl.a. fremkommet på baggrund af diskussioner på foreningens Generalforsamling med menige medlemmer, sparring med Sundhedsrådet, adskillige bestyrelsesmøder og ikke mindst relevante fagpersoner indenfor området ”manipulation af columna”, bl.a. osteopat og mangeårig underviser i manipulationsteknikker, Uffe Stadager.

 

 

Scroll to Top